Camilla Spanggaard Antonsen
Advokatsekretær

Camilla Spanggaard Antonsen

Camilla Spanggaard Antonsen beskæftiger sig især med køb og salg af fast ejendom, herunder projekthandler, udstyknings- og arealoverførsler, landbrug samt mortifikationssager. Den tinglysningsmæssige ekspedition varetages også af Camilla.

Hun er uddannet som advokatsekretær og merkonom i erhvervsjura I + II.

Camilla fungerer særligt som sekretær for advokat Christian Østergaard.