Forældremyndighed og bopæl

Hvordan børnene skal ”deles”, når skilsmissen er en realitet, er utvivlsomt én af de sværeste beslutninger. Derfor er mange forældre naturligvis i tvivl om, hvad der er bedst for deres børn.

Vi er vant til at rådgive og sparre om netop problemstillinger om samvær, bopæl eller forældremyndighed. Vi kan hjælpe før eller under møder i Familieretshuset eller ved retssager om forældremyndighed og bopæl.

Fælles forældremyndighed

Som forældre har I et fælles ansvar, og udgangspunktet er, ifølge forældreansvarsloven, fælles forældremyndighed. Dette gælder også, selv om I som forældre vælger hinanden fra.

Når man har fælles forældremyndighed og ikke bor sammen, er den ene forælder bopælsforælder og den anden samværsforælder. Denne fordeling har betydning for, hvilke beslutninger om barnet, I hver især kan træffe.

Fælles forældremyndighed over jeres barn betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres barn. Det er for eksempel beslutninger om skolevalg, skolefritidsordning, flytning til udlandet (men ikke flytning indenlands), navnevalg, religiøs tilhørsforhold og risikobetonede fritidsaktiviteter.

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Hvis der ikke er holdepunkter for, at forældrene kan samarbejde til barnets bedste, vil den fælles forældremyndighed ikke blive fastholdt.

Hvis der er beviser for vold, samarbejdschikane, misbrug eller psykisk sygdom som gør samarbejdet umuligt, vil det oftest føre til afslag på eller ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Det er dog vigtigt at understrege, at bekymringerne skal kunne dokumenteres og også andre end forælderen skal kunne se, at det ikke fungerer for børnene. Det er Familieretten, der kan ophæve fælles forældremyndighed, hvis I er uenige.

Bopæl – hvor skal børnene bo?

Som forældre kan I selv aftale, hvor barnet skal bo. Selvom du eller din ekspartner flytter væk fra jeres tidligere fælles bopæl, kan du eller ekspartneren stadig blive barnets bopælsforælder. Med de nye regler pr. 1. april 2019 er det muligt at aftale “delt bopæl”. Du bør dog altid søge rådgivning før du indgår en aftale herom.

Hvis I ikke er enige om, hvem der skal have barnets folkeregisteradresse og dermed have barnet boende minimum halvdelen af tiden, skal du ansøge om at blive bopælsforælder hos Familieretshuset.

Hvis uenigheden fortsat består efter afholdelse af møde i Familieretshuset, skal sagen behandles og afgøres i Familieretten.

Skal du og din ekspartner i Familieretten, kan vi hjælpe med at tilrettelægge sagen og lægge en strategi inden sagen kommer for en dommer. Vi hjælper dig også med at undersøge mulighederne for, om du kan få fri proces og/eller retshjælpsdækning i sagen. Vi kan naturligvis også repræsentere dig under retssagen.

Med den nye familieretlige struktur pr. 1. april 2019 er det endnu mere vigtigt end tidligere at kontakte en erfaren advokat på området så tidligt som muligt i processen – og gerne før mødet i Familieretshuset.

Samvær
Det er vigtigt at tage hensyn til barnets alder, når I aftaler samvær efter skilsmisse og brud i familien. Få gode råd her.
Hvis I ikke er enige om samværsordningen, er I nødt til at kontakte Familieretshuset og bede om hjælp. Ansøgningsblanketten finder du på www.familieretshuset.dk

Familieretshuset kan træffe afgørelser i samværssager og sagen bliver ikke videresendt til retten, hvis I fortsat er uenige efter Familieretshusets behandling af sagen.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er fastsat noget ”normalt” samvær i loven. Afgørelsen hviler på en konkret vurdering af, hvad der er bedst for det enkelte barn.

Hvis der er tale om væsentlige ændringer i samværet eller komplekse sager, kan Familieretshuset undlade at træffe afgørelse og i stedet overlade sagens behandling til Familieretten.

Kontakt os

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Om Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close