Separation og skilsmisse

Faktum er, at mere end 4 ud af 10 ægteskaber i dagens Danmark ender i skilsmisse.

Hvis jeres ægteskab går i stykker, kan du blive separeret eller skilt. Det er dog fra 1. april 2019 som hovedregel kun muligt at blive skilt efter en 3 måneders refleksionsperiode, hvis parret har mindreårige fællesbørn.

Hvordan foregår separation og skilsmisse?

Først skal du/I sende en ansøgning om separation/skilsmisse til Familieretshuset, da alle sager om separation/skilsmisse starter der. Blanketterne finder du på www.familieretshuset.dk

De fleste bliver separeret og skilt gennem Familieretshuset. Det kræver kun, at I er enige om beslutningen og grundvilkårene. Hvis I ikke er enige – heller ikke efter Familieretshusets behandling af sagen – skal sagen i Familieretten.

Når I er blevet separeret, bliver I kun skilt, hvis I søger om det ved at udfylde og fremsende en anden blanket til Familieretshuset. Ellers fortsætter I med at være separeret på ubestemt tid. Fortsætter I med at bo sammen eller finder I sammen igen, bortfalder separationen.
Hvis I er blevet skilt, kan I ikke ophæve en skilsmisse. I må derfor gifte jer igen, hvis I påny vil være ægtepar.

Bodeling

Ved separation eller skilsmisse skal parternes økonomiske fællesskab opgøres og deles. Dette kaldes for bodeling.

Vi har stor erfaring i at rådgive om og gennemføre bodelinger. Ofte kan bodelinger løses ved at indgå aftaler med din ekspartner. Men i det omfang, der ikke kan findes en forligsmæssig løsning, kan vi føre sagen for dig ved Skifteretten. Vi rådgiver og undersøger naturligvis muligheden for, om du kan få fri proces til skifteretssagen.

Ægtefæller har som udgangspunkt fælleseje og det betyder, at en ægtefælles nettoformue skal deles med den anden ægtefælle. Hvis den ene af ægtefællerne har en negativ formue, skal underskuddet ikke deles. Ægtefæller hæfter altså ikke automatisk for hinandens gæld.

Hvis der er lavet en ægtepagt om særeje, skal hele eller dele af formuen dog ikke deles mellem ægtefællerne ved separation eller skilsmisse.

At få boet delt, er ofte en stor mundfuld og der er mange ting at huske og mange regler at være opmærksom på. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for at få den rette rådgivning om bodelingen. Familieretshuset tager sig ikke af bodelinger.

Hvad kan vi hjælpe med hos SPEKTRUM advokater?

Vi kan hjælpe dig gennem alle faser af bruddet. Du vil opleve, at vores rådgivning får dine øjne op for alle relevante problemstillinger. Hermed er du sikker på, at afslutningen på og opdelingen af jeres økonomiske fællesskab er fuldstændigt afklaret. Der er ingen løse ender, som på et senere tidspunkt fører til yderligere diskussioner og usikkerheder af økonomisk karakter.

Du kan blandt andet få rådgivning om og hjælp til:

  • Hvordan deles fælles ejendom og økonomi? Hvad er dine rettigheder?
  • Hvad gør du, hvis jeres fælles bolig skal sælges?
  • Hvad skal der ske med jeres fælles gæld?
  • Hvordan finder I den bedste løsning for jeres børn? Læs mere under forældremyndighed og bopæl
  • Udarbejdelse af bodelingsaftaler
  • Udarbejdelse af skøde, hvis du skal sælge huset til din ekspartner
  • Forberedelse af og evt. deltagelse i møde i Skifteretten, hvis I er uenige om delingen

Gode råd, når det ikke længere er yndigt at følges ad

En skilsmisse kan være hård for både børn og voksne. Mange oplever det som et ”frit fald”. Men det er også starten på et nyt liv. Med den rette rådgivning kan du værdigt komme gennem processen og finde et nyt ståsted.

Søg kompetent rådgivning
Allerede når du overvejer, om du skal gå fra din partner, bør du søge kvalificeret juridisk rådgivning. Alle kender nogen, der er blevet skilt. Men det er ikke nok at tale med venner og bekendte. Det er vigtigt, at du taler med en, som kan give dig kompetent rådgivning om din juridiske position og situation.

Skab et overblik – få styr på dine papirer
Allerede i overvejelsesfasen om bruddet skal du få styr på dine papirer (årsopgørelse, skattemappe, pensionsinfo, ægtepagt, vielsesattest, engagementsoversigt fra bank og kreditforening, registreringsattest på biler, campingvogn m.v.)

Sørg for at lytte til den andens synspunkter

Ofte afviser modstridende parter at lytte til hinanden. Alene fordi de allerede mener at vide, hvad den anden vil sige. Men det er yderst vigtigt at lytte og høre, hvad der bliver sagt af den anden og ikke blot tro, at du allerede ved, hvad der vil blive sagt. Husk derfor, at der kommer en tid efter bruddet. Særligt hvis I har børn sammen. Husk at jeres børn har brug for jer begge. Hvad er de bedste rammer for jeres børn, og hvordan skaber I disse rammer? Det er vigtigt, at I tænker på børnene og deres behov – frem for jeres egne.

Du kan læse mere i pjecen ”Hvor er børnene henne, når forældrene bliver skilt”.

Afklaring

Forsøg at blive så afklaret som muligt. Lav en plan for forløbet og tænk din situation igennem. Det er vigtigt, at du ikke låser dig fast på én position. Du er nødt til at overveje, hvad du gør, hvis du ikke kan få det, som du gerne vil.

Hvis du er i tvivl om du overhovedet har brug for en advokat, er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os for en drøftelse og vurdering.

Kontakt os

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Om Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close