Erstatnings- og forsikringsret

Inden for erstatningsretten bistår vi især skadelidte, der har været udsat for en personskade, med deres erstatningssager – herunder opgørelse og gennemførelse af erstatningskrav.

Der vil typisk være tale om skadelidte, der har været udsat for et færdselsuheld eller en arbejdsulykke, men vi rådgiver også om patientskader og voldsoffersager. Vi bistår naturligvis skadelidte i forhold til såvel forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen samt diverse nævn og myndigheder.

Når der er tale om en personskade med en ansvarlig skadevolder, vil erstatningsposterne typisk særligt vedrøre erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne samt eventuelt andet tab.

Vi bistår såvel private som erhvervsvirksomheder i forbindelse med forsikringsretlige problemstillinger, der måtte opstå, hvis uheldet er ude. Inden for forsikringsretten rådgiver vi om alle forsikringsformer – herunder f.eks. erhvervsevneforsikringer, livsforsikringer og tingsforsikringer i form af f.eks forsikringer vedrørende fast ejendom, løsøre og driftstabsforsikringer m.v.

 

Kontakt os

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Om Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close