Samliv – ugifte par

Når I har valgt at leve sammen, som om I er gift, men uden at være det, er det meget vigtigt at være opmærksom på eventuelle konsekvenser af det valg.

I bør derfor forholde jer til, hvad der sker, hvis I ikke længere skal leve sammen. Dette kan skyldes, at I går fra hinanden, eller fordi den ene af jer går bort.

Hvis samlivet ophører

Går I fra hinanden, skal I hver især tage det med jer, som I havde med ind i forholdet. Den af jer, som har købt en ting, har ret til at tage den med. Har du f.eks. betalt for de daglige indkøb og ferierejserne, mens din partner har købt bilen, fladskærmen og den bærbare computer, så er det din partner, der tager disse ejendele med sig, når I går hver til sit.

Fælles bolig
Hvis I ejer bolig sammen, skal alle beslutninger om boligen træffes i enighed, når I ophæver samlivet.

Derfor anbefaler vi, at I indgår aftaler, der sikrer jer begge, hvis I en dag skulle gå fra hinanden. Så tag snakken nu og få skabt klarhed. Særligt i den situation hvor den ene af jer har indskudt eller skal indskyde et større beløb end den anden i forbindelse med købet af boligen.

Hvem skal arve?
Hvis I gerne vil arve hinanden, SKAL I oprette testamente. Ellers arver I ikke hinanden.

Når et forhold begynder, tænker kun de allerfærreste på, at det en dag slutter. Men man kan spare sig selv og sine arvinger, for både smerte og stridigheder ved at oprette et testamente.

I kan, hvis I har boet sammen i mere end to år, har, har haft eller venter barn, oprette et udvidet samlevertestamente. Det giver den længstlevende af jer mange af de fordele som også gælder i ægteskaber.

En stor forskel er dog, at arveafgiften mellem ugifte samlevende er op til ca. 36%, mens den er 0% mellem ægtefæller.

I kan ikke pr. automatik gå ud fra, at den længstlevende af jer får pensions- og livsforsikringssummer, når den første af jer afgår ved døden. I bør derfor sikre jer, at den længstlevende er indsat som begunstiget i livsforsikringer, kapitalpensioner m.v. Det kan være nødvendigt at udfærdige en begunstigelseserklæring – i hvert fald hvis jeres respektive ordninger er oprettet før 1. januar 2008. Kontakt pensions- eller forsikringsselskabet, hvis du er i tvivl.