Realkreditinkasso

Vi behandler udover almindelige inkassosager også sager vedrørende realkreditinkasso. Ved realkreditinkasso forstås tilfælde, hvor ejeren af en fast ejendom ikke rettidigt betaler sine afdrag til kreditforeningen.

Hvis kreditforeningens restance ikke betales efter sagens overgivelse til inkasso, kan disse sager derfor ende med, at debitors ejendom må sælges på tvangsauktion med henblik på inddrivelse af det skyldige beløb til kreditforeningen.

Vi har betydelig erfaring med gennemførelse af tvangsauktionssager.

Inden for realkreditinkasso rådgiver vi blandt andet om:

  • Henstand/afdragsordning
  • Udlæg i fast ejendom
  • Indgivelse af auktionsbegæring, udarbejdelse af salgsopstilling, særlige auktionsvilkår samt gennemførelse af tvangsauktionen ved fogedretten
  • Hjemtagelse af auktionsskøde eller udarbejdelse af transportauktionsskøde
  • Retsforfølgning mod selvskyldnerkautionister