Testamenter

Det kan være svært at tale om døden. Alligevel bør du overveje, om der er forhold i dit liv, der gør det nødvendigt.

Alt for mange efterladte står tilbage med uoverskuelige økonomiske problemer eller opslidende arvekonflikter, der kunne være undgået med et testamente eller ved at gennemføre et skifte.

Der er mange ting, der berøres af jeres valg. Hvad sker der f.eks. med afdødes pension? Kan ægtefællen blive siddende i uskiftet bo? Hvilken betydning har det, om I er gift eller samlevende? Og hvem tilfalder såvel de økonomiske midler som de fysiske aktiver?

Arveloven tager ikke højde for moderne familiemønstre, hvor der er mange, der lever som ugifte samlevende eller med ”dine, mine og vores børn”.

Testamentet er en mulighed for, at du sikrer dig den fordeling af dine værdier og ejendele, som netop du ønsker. Det er vores opgave at sætte os ind i din situation og sørge for, at netop det du ønsker, bliver en realitet. Vi tager altid dialogen og lytter til dine ønsker, så det sikres, at arven fordeles helt, som du ønsker.

Vi gennemgår også “gamle” testamenter. Omstændighederne kan gøre, at et “gammelt” testamente ikke længere er hensigtsmæssigt og derfor drøfter vi dine aktuelle ønsker med dig. Herefter vurderer vi behovet for ændringer i testamentet.

Eksempler på fordele ved et testamente:

  • Enlige kan frit bestemme, hvem der skal arve
  • Hvis du er ugift samlevende, kan du bestemme, at din samlever skal arve efter dig. Uden et testamente vil din samlever ikke arve dig, uanset hvor længe I har boet sammen.
  • Du kan sikre dig, at din ægtefælle arver mest muligt efter dig
  • Fordelingen mellem fællesbørn og særbørn bliver, som du ønsker
  • Sikre, at arv kan båndlægges eller udbetales i rater
  • Du kan sikre, at arv gives som særeje og dermed sikres i tilfælde af en arvings skilsmisse
  • Optimere arven i situationer, hvor du ikke er gift eller efterlader dig børn
  • Forberedelse af generationsskifte med henblik på at optimere arven til ens efterladte.

Vi har stor ekspertise i udfærdigelse af testamenter og vi kender mulighederne til bunds, hvilket har stor betydning for vores rådgivning.