Fast ejendom – køb og salg

I forbindelse med erhvervsdrivendes køb og salg af ejendomme, er der ofte mange penge på spil. Derfor er selve aftalegrundlaget af stor betydning, ligesom det er vigtigt at få alle relevante dokumenter belyst.

Vi bistår med dette som rådgiver for enten køber eller sælger. Det samme er tilfældet, hvis der efterfølgende skulle vise sig at være en mangel ved ejendommen.

Vi er behjælpelige med udarbejdelse eller gennemgang af købsaftalen, indhentelse af dokumenter, tinglysning, gennemgang af servitutter og byrder, ligesom vi gennemgår planlovgivningen med henblik på at sikre, at ejendommen lever op til købers ønsker.

I forbindelse med erhvervelse af en udlejningsejendom sikrer vi, at lejekontrakter er på plads. Desuden vurderer vi muligheden for at foretage optimering af afkastet.

Vi rådgiver inden for alle typer af erhvervsejendomme, herunder udlejningsejendomme, forretningsejendomme og produktionsejendomme.