Rets- og voldgiftssager

Hvis der ikke kan findes en anden løsning på en opstået tvist, må sagen afgøres ved retten.

Førelse af retssager stiller naturligvis høje krav til både advokatens kendskab til juraen og sagens faktiske forhold og omstændigheder.

Derudover har advokatens tilvejebringelse og tilrettelæggelse af bevisførelsen for retten i form af dokumenter og bilag, indhentelse af syns og skønserklæring, afhøringen af parter og vidner og advokatens procedure under hovedforhandlingen ved retten også afgørende betydning for sagens udfald.

Særligt i sager, hvor der afholdes syn og skøn, er det væsentligt at gøre sig klart, at også udformningen af skønstemaet og valg af skønsmand kan have afgørende betydning for tilvejebringelsen af en rigtig skønserklæring, der som udgangspunkt danner grundlaget for sagens afgørelse ved retten. Syns- og skønsforretninger kan afholdes både udenretligt og indenretligt.

Vi har behandlet et stort antal rets- og voldgiftssager inden for mange forskellige retsområder og har i den forbindelse også deltaget i et betydeligt antal syns- og skønsforretninger.

Vi varetager:

  • Retssager for Byret, Landsret og Højesteret
  • Voldgiftssager