Kontraktindgåelse

Indgåelse af aftaler og kontrakter er en naturlig del af en virksomheds hverdag og daglige drift.

Den gode kontrakt får på forhånd afklaret de relevante forhold parterne imellem og imødegår efterfølgende uenigheder samt tidskrævende og omkostningstunge retssager.

Det er derfor af stor betydning for enhver virksomhed, at der er rene linjer og klare aftaler i forhold til både kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, hvis der opstår tvivl om parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til indgåede aftaler.

Inden for kontraktindgåelse rådgiver vi udover de særligt omtalte juridiske specialeområder blandt andet også om købsaftaler, samarbejdsaftaler, salgs- og leveringsbetingelser m.v.