Selskabsret

Vi yder rådgivning inden for alle aspekter af selskabsretten, fra valg af selskabsform til udarbejdelse af individuelle overenskomster (ejeraftaler) mellem ejerne af en virksomhed.

Derudover bistår vi i forbindelse med ændringer i forhold til eksisterende selskaber. Det være sig i forhold til såvel selskabets individuelle forhold og ejerkreds, som i forhold til ændringer i selskabskonstruktioner bestående af flere selskaber.

Vi rådgiver i forbindelse med selskabsret blandt andet om:

  • Valg af selskabsform
  • Stiftelse af aktie-, anparts- og kommanditselskaber, partnerselskaber, iværksætterselskaber (IVS’er) samt interessentskaber og fonde
  • Kapitalforhøjelser og -nedsættelser
  • Fusioner og spaltninger
  • Aktieombytninger og tilførsel af aktiver
  • Virksomhedsopløsninger/likvidationer
  • Ændring i ejerforhold i forbindelse med f.eks. konflikter, dødsfald og skilsmisser
  • Oprettelse af ejeraftaler (tidligere aktionær- og anpartshaveroverenskomster)