Andelsboligforeninger

Vi rådgiver omkring køb og salg af andele i private andelsboligforeninger.

Derudover rådgiver vi bestyrelser i private andelsboligforeninger omkring de problemstillinger, der løbende opstår i foreningerne. Det kan bl.a. være forhold vedrørende foreningens vedtægter eller forhold vedrørende insolvente andelshavere.

Vi rådgiver tillige private andelsboligforeninger omkring mulighederne for eventuel nedlæggelse af andelsboligforeningen i forbindelse med at foreningens ejendom sælges til en investor, og andelshaverne får mulighed for at blive boende i ejendommen som lejere.

Hvor der bliver truffet beslutning om nedlæggelse af en privat andelsboligforening, kan vi bistå med at søge egnede investorer – ligesom vi i disse tilfælde kan bistå med den nødvendige juridiske ekspertise i forbindelse med salg af foreningens ejendom og foreningens efterfølgende likvidation.