Boligkøb

Skal du købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage ét af dit livs største investeringer. Der er derfor rigtig mange gode grunde til at lade en advokat sikre dig mod ubehagelige overraskelser. Udgiften er ganske beskeden i forhold til de øvrige omkostninger ved et boligkøb.

Før du underskriver
Inden du skriver under på en købsaftale hos ejendomsmægleren, skal du sørge for, at der skrives et advokatforbehold ind i købsaftalen.

Det betyder, at du ikke er bundet af aftalen, selv om du har skrevet under, hvis din advokat ikke kan godkende handlen efterfølgende.

Et advokatforbehold bør formuleres i stil med:

“Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af købers advokats godkendelse i dens helhed. Godkendelsen skal meddeles til sælgers ejendomsmægler senest den [dato, måned og år og klokkeslæt].”

Din rådgiver

Hvis du vælger os som din advokat, når du køber bolig, er du sikker på at have din egen repræsentant, som varetager dine interesser. Samtidig er du sikret en kompetent juridisk rådgivning. Husk, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant og derfor ikke bør give køber juridisk rådgivning.

Din advokat er derudover uafhængig af alle andre interesser, dvs. bank, realkredit, forsikring m.v.
Vi vil som køberrepræsentant gennemgå alle handlens dokumenter. Vi ved, hvad der er vigtigt at holde øje med, så du undgår ubehagelige overraskelser!

Køb og salg uden ejendomsmægler

Hvis du har fundet en ny bolig og er klar til at indgå en aftale med en sælger/køber og der ikke er involveret en ejendomsmægler, kan vi være behjælpelig med at indhente og udarbejde de relevante dokumenter, herunder en købsaftale. Tinglysningen sørger vi naturligvis også for.

Fejl og mangler ved boligen
Viser det sig efterfølgende, at der er fejl og mangler ved boligen, du har købt, kan der ofte rettes krav mod enten sælger eller ejerskifteforsikringen. Vi kan bistå dig i forbindelse med uenighed om, hvem der har ansvaret for eventuelle fejl og mangler, hvis du har krav på erstatning.