Lejeret

Vi rådgiver inden for såvel boliglejeretten som erhvervslejeretten.

Typisk opstår uenigheder mellem lejer og udlejer i form af spørgsmål om:

  • Lejens størrelse
  • Misligholdelse af lejeaftalen
  • Opsigelse/ophævelse af lejeaftalen
  • Istandsættelse af lejemålet
  • Tilbagebetaling af depositum
  • Lovligheden af fremleje
  • Mangler ved det lejede
  • Lovligheden af lejekontrakten og lejebestemmelser
  • Fælleslejekontrakter

Inden for boliglejeretten er lejer i betydeligt omfang beskyttet af regler i lovgivningen, der ikke kan fraviges ved parternes aftale. Inden for erhvervslejeretten er der til gengæld i videre udstrækning aftalefrihed mellem parterne.

Som følge heraf benyttes der inden for boligretten standardaftaler i betydeligt omfang, mens individuelt udformede aftaler inden for erhvervslejeretten er langt mere almindelige. Derfor bistår vi ofte med udarbejdelse af erhvervslejekontrakter.

Det kan således på både kortere og længere sigt have betydelige konsekvenser for en erhvervsvirksomhed, hvis erhvervslejekontrakten ikke udarbejdes således, at den vægter såvel hensyn til lejer som til udlejer.

Vi bistår i sager hos såvel huslejenævnet som i boligretten.