Bankjura

I en årrække har vi repræsenteret forskellige pengeinstitutter og vi besidder derfor et indgående kendskab til de særlige problemstillinger, der optræder inden for bankverdenen, herunder:

  • Kautions- og panteretlige problemstillinger
  • Fordrings- og virksomhedspant
  • Finansieringsret herunder finansiel leasing
  • Retssager
  • Omstødelsessager
  • Tvangsauktioner

Vi rådgiver i forbindelse med etablering og realisering af kautions- og panteretlige sikkerheder samt løsning af de tvister, der måtte opstå i forbindelse hermed.

Vi bistår også med spørgsmål om og udarbejdelse af alle relevante dokumenter i form af for eksempel kautions- og pantsætningsdokumenter, transporterklæringer m.v.

Desuden har vi stor erfaring med behandling af nødlidende engagementer. Dette både i form af behandling af inkassosager, konkursboer eller anden form for insolvensbehandling.

Herudover rådgiver vi i forbindelse med oprettelse og indgåelse af leasingaftaler samt vedrørende tvister, der udspringer af leasingaftaler.