Virksomhedsoverdragelse

Køb eller salg af virksomhed er oftest en af de mest vidtrækkende beslutninger, man træffer rent økonomisk og erhvervsmæssigt. Dette er uanset om man deltager i processen som køber eller sælger.

Køb eller salg af virksomhed er også en proces, hvor man kommer i berøring med flere forskellige juridiske specialeområder, så som selskabsret, skatteret og finansieringsforhold, som advokaten skal beherske. Derudover skal advokaten i forhandlingssituationen besidde såvel sans for det forretningsmæssige som for et godt købmandsskab.

En succesfuld virksomhedsoverdragelse er derfor også ofte på afgørende punkter afhængig af den rigtige rådgivning i forbindelse med blandt andet forhandlingerne samt udarbejdelsen af kontraktgrundlaget.

Det er derudover nødvendigt for processen, at der er den fornødne kommunikation mellem de involverede rådgivere i form af advokater, revisorer og eventuelle konsulenter m.v. til at sikre det samlede overblik.

Vi rådgiver i forbindelse med virksomhedsoverdragelse blandt andet om:

  • Tilrettelæggelse af virksomhedsoverdragelsen
  • Valg af selskabsform/selskabsstruktur
  • Deltagelse i forhandlinger
  • Udarbejdelse eller gennemgang af kontraktgrundlag
  • Tilvejebringelse af nødvendige og relevante oplysninger
  • Gennemførelse af due diligence
  • Skattemæssige konsekvenser af virksomhedsoverdragelsen
  • Gennemførelse af virksomhedsoverdragelsen