Erstatnings- og forsikringsret

Vi bistår særligt erhvervsdrivende i forbindelse med forskellige forsikringsretlige problemstillinger, der måtte opstå, hvis uheldet er ude.

Inden for forsikringsretten rådgiver vi om alle forsikringsformer – herunder tingsforsikringer vedrørende fast ejendom, løsøre og driftstabsforsikringer m.v.