Entrepriseret

Entrepriseretlige aftaler strækker sig ofte over længere tid og er også ofte ensbetydende med betydelige investeringer for begge parter.

Det er derfor meget væsentligt for alle parter i byggeriet, at der etableres et sikkert og betryggende kontraktgrundlag for entreprisen.

Dette gør sig ikke blot gældende i forhold til, hvad der aftales om arbejdernes udførelse, men også i forhold til hvad der er gældende i tilfælde af, at der undervejs i byggeriet eller efterfølgende måtte opstå uenigheder parterne imellem.

Vi bistår både bygherrer og entreprenører, og vi yder inden for entrepriseretten rådgivning om blandt andet:

  • Indgåelse og udarbejdelse af entrepriseaftalen
  • Rådgivning om standardiserede aftalevilkår som AB, ABT, ABR og AB Forbruger
  • Løsning af tvister under byggeriet eller i forbindelse med afleveringen heraf
  • Tvister vedrørende mangler og/eller forsinkelse
  • Tvister vedrørende ekstraarbejder
  • Stadeforretninger
  • Rets- og voldgiftssager, syn og skøn samt sagkyndige beslutninger