Almene Boligforeninger

Vi har lang erfaring i rådgivning af almene boligorganisationer, hvorfor vi bl.a. har indsigt i den særlige praksis omkring anvendelsen af lov om almene boliger, herunder i de talrige bekendtgørelser og vejledninger, der knytter sig til denne lov.

Dette omfatter også de særlige regler om beboerdemokratiet samt den praktiske anvendelse heraf.

Vi bistår også omkring de mere håndgribelige sager, som eksempelvis sammenlægning af afdelinger, salg af almene familieboliger som ejerboliger eller fusion af almene boligforeninger.

Vi rådgiver tillige almene boligforeninger omkring problemstillinger i forbindelse med almenlejeloven.