Generationsskifte

Mange virksomheder der drives af ejeren selv, vil før eller siden stå overfor beslutningen om gennemførelse af et generationsskifte i virksomheden. Generationsskifte i en virksomhed kan for eksempel ske ved hel eller delvis overdragelse af virksomheden til et familiemedlem, en ledende medarbejder eller som et eksternt salg.

Generationsskifte i en virksomhed kan have stor betydning for virksomhedens fremtidige udvikling, hvorfor det er af væsentlig betydning, at generationsskiftet planlægges korrekt og i god tid for at opnå det bedste resultat heraf. Dette både i forhold til de økonomiske aspekter forbundet med overdragelsen og i forhold til virksomhedens rent forretningsmæssige forhold.

I forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af et generationsskifte i en virksomhed skal der ofte foretages vurderinger på flere forskellige juridiske specialeområder såsom selskabsret, skatteret, finansieringsforhold samt familie- og arveret.

Ud over de rent juridiske forhold forbundet med generationsskiftet, er der en række andre forhold, der skal overvejes, hvis generationsskiftet skal blive en succes for alle parter – herunder virksomhedens fremtidige overordnede og daglige ledelse.

Vi rådgiver i forbindelse med generationsskifte blandt andet om:

  • Virksomhedsform
  • Fuld eller successiv overdragelse af virksomheden
  • Omstrukturering
  • Arv og gave
  • Værdiansættelser
  • Skatter og afgifter – herunder mulighederne for skattefri overdragelse
  • Finansiering af generationsskifte