Konkurs – insolvensret

Hvis det på grund af likviditetsmæssige vanskeligheder ikke er muligt at fortsætte virksomhedens drift, bør virksomheden som udgangspunkt enten rekonstrueres eller tages under konkursbehandling.

Hvis der på baggrund af en konkursbegæring indgivet af enten en kreditor eller af virksomhedens egen ledelse afsiges konkursdekret, bliver opgaverne i forbindelse med konkursbehandlingen særligt at sikre, at aktiverne realiseres bedst muligt og få afklaret, hvorvidt der er foretaget dispositioner, der kan omstødes således at kreditorerne i sidste ende opnår den bedst mulige dividende.

Behandling af konkursboer kræver ikke bare kendskab til de juridiske regler, men også en god portion købmandskab.

Vi har stor erfaring med insolvensretlig rådgivning, særligt med behandling af konkursboer – herunder førelse af omstødelsessager.

Inden for insolvensretten arbejder vi blandt andet med:

  • Rådgivning til kriseramte virksomheder
  • Rådgivning af kreditorer
  • Rekonstruktion
  • Akkordaftaler
  • Konkursbehandling af virksomheder
  • Omstødelsessager