Opholdssteder, botilbud m.v

Tilbud som opholdssteder, botilbud og pædagogiske projekter er et område, der tiltrækker mange ildsjæle. Lysten og udfordringen til at arbejde med mennesker med ofte særlige komplekse ressourcebegrænsninger er drivkraften for mange, der arbejder inden for disse områder. Det er pædagogikken, der er i højsædet, og derfor er der risiko for, at der ikke er den tilstrækkelige fokus på juraen.

Området er samtidig et meget kompliceret, hvor det er vigtigt at navigere helt korrekt. Der er samtidig tale om et område, hvor der til tider er stor mediebevågenhed. Dette medfører, at det kan have store konsekvenser, såfremt lovgivningen ikke overholdes fuldt ud.

Anker Søndergaard har over en årrække opnået en betydelig erfaring med de problemstillinger, der findes på området. Derfor kan vi tilbyde en samlet rådgivning på dette område.

Rådgivningen strækker sig fra opstarten af tilbuddet, herunder valg af den juridiske form, hvorunder tilbuddet skal drives. Dette kan eksempelvis være som anpartsselskab eller som fond. Videre rådgiver vi omkring driften, økonomi, ansættelse, lejeforhold og aftaler omkring de daglige forhold.

I forbindelse med ændring af tilsyn, er vi tillige behjælpelige med dialogen med de sociale tilsyn. Vi er bekendt med hvilke forhold, der lægges vægt på i forbindelse med kvalitetsmodellen.

Vi har mulighed for at trække på yderligere bistand, hvis det i fællesskab vurderes, at der kan være behov for sparring med psykologer, psykiatere, forhold omkring sikkerhed, procedurer, dokumentation, pressehåndtering, økonomisk rådgivning m.v. I disse situationer samarbejder vi med et ”task force”, der er klar til at rykke ud, hvis det er nødvendigt.

Ofte har vi et meget tæt samarbejde med vores kunder, da der er vigtigt at have gensidig forståelse for de problematikker, som tilbuddene har.

Vi er bekendte med, at tingene kan være akutte og derfor kræver, at der arbejdes intensivt også på ”skæve tidspunkter”. Vi tilstræber derfor altid at stå til rådighed, således vi kan være behjælpelige – også i situationer, hvor man er presset.