Dødsbo og arv

Når du mister en af dine nærmeste, melder der sig en masse spørgsmål, som du midt i sorgen skal forholde dig til.

Skifteretten får automatisk besked og indkalder arvingerne til et møde kort tid efter dødsfaldet. På mødet i skifteretten drøftes det, hvem der skal arve, og hvorledes boet skal behandles. Dette kan ske på forskellige måder.

Vi behandler boer af enhver type og yder den bedste rådgivning for længstlevende ægtefælle, børn og andre arvinger, ligesom vi rådgiver om de skattemæssige forhold i boet.

Vi varetager også repræsentation af arvinger, hvis de ønsker at sikre sig, at boet bliver delt og behandlet korrekt. I tilfælde hvor der opstår uenighed mellem arvinger, varetager vi tillige arvingens interesse.

Advokat Anker Søndergaard er af justitsministeriet antaget som autoriseret bobestyrer ved Retten i Herning. Dette indebærer, at Anker Søndergaard som specialist i dødsboer kan varetage ethvert bo.

Vi tilbyder et gratis formøde, når én af dine nærmeste er gået bort. Her kan du blive oplyst om boet, skiftebehandlingen og processen fremadrettet. Du kan kontakte os på telefon 97 22 20 50 for at høre nærmere om denne mulighed.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi har altid en tæt dialog med arvingerne omkring dødsboet. Vi giver os altid tid til at lytte til de efterladtes ønsker og vurderer, hvad der er hensigtsmæssigt på såvel den korte som den lange bane.

Ofte behandler vi boet fra A-Z, hvis det er det, som de efterladte ønsker. I andre situationer tager vi os af en mere afgrænset del af boet. Dette aftales konkret fra sag til sag.

Vi prioriterer at holde de efterladte løbende orienteret omkring boets status, ligesom arvingerne til enhver tid er velkomne til at kontakte os med spørgsmål.

Hvor der er tale om skattepligtige boer, vurderer vi hvorledes skatten bliver optimal for arvingerne, så det sikres, at der altid betales den korrekte, men også mindst mulige skat.