Sune Bækgaard Sørensen

Advokat (L)

Sune Sørensen beskæftiger sig som advokat primært med insolvensretlige og erhvervsretlige forhold.

Sune forsøger som udgangspunkt at bevare en praktisk tilgangsvinkel til de tvister, der opstår i erhvervslivet og er bevidst om, at juraen ikke altid kan stå alene uden skelen til forretningsmæssige hensyn.

Sune Sørensen beskæftiger sig med insolvensret og har herved opnået betydelig erfaring med særligt behandling af konkursboer, akkorder og inkasso. Han er medlem af Danske Insolvensadvokater og er certificeret insolvensadvokat.

Derudover har Sune Sørensen i en årrække fungeret som advokat for flere pengeinstitutter og således beskæftiget sig indgående med de særlige problemstillinger, der optræder inden for bankverdenen, herunder kautions- og panteretlige problemstillinger, virksomhedspant, retssager, omstødelsessager og tvangsauktioner.

Desuden har Sune de seneste 10 år undervist på Erhvervsakademiet i faget erhvervsjura i den finansielle sektor, hvor han også er censor.

I sin tid som advokat har Sune Sørensen behandlet et stort antal rets- og voldgiftssager inden for mange forskellige retsområder. I den forbindelse har han også deltaget i et betydeligt antal syns- og skønsforretninger.

De senere år har Sune Sørensen også beskæftiget sig med forsikrings- og erstatningsret.

Yderligere beskæftiger Sune sig med en række andre erhvervsretlige forhold som entrepriseret, virksomhedsoverdragelse, kontraktindgåelse samt ansættelsesret og lejeret.

Uddannelse og karriere

Cand. Jur. fra Aarhus Universitet i 2000
Beskikkelse som advokat i 2003
DAHL advokatfirma, Herning fra 2000 – 2013
SPEKTRUM advokater fra 2013 (Indehaver fra 2014)

Forretningsområder

Ansættelsesret
Bankjura
Entrepriseret
Erhvervsret
Erstatnings- og forsikringssager
Inkasso
Konkurs – insolvensret
Kontraktindgåelse
Lejeret
Realkreditinkasso
Rets- og voldgiftssager
Virksomhedsoverdragelse

Medlemsskaber og professionelle hverv

Medlem af Danske Insolvensadvokater (certificeret insolvensadvokat)
Censor for Advokatsamfundet ved den praktiske retssagsprøve på advokatuddannelsen
Underviser og censor på Erhvervsakademiet (Erhvervsjura i den finansielle sektor)
Medlem af Censorkorpset for jurauddannelsen
Medlem af XT40 Herning

video

Kontakt

Direkte: 26 43 11 71

Email: sso@spektrumadvokater.dk

LinkedIn

Kontakt os

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Om Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close