Anker Søndergaard
Advokat (L), autoriseret bobestyrer

Anker Søndergaard

Anker Søndergaard arbejder med en bred vifte af både erhvervsretlige og privatretlige områder.

Erhverv

Generelt arbejder Anker ud fra en løsningsorienteret vinkel på kundens udfordringer. Ofte involverer dette, at kunden forelægges en række løsningsmodeller og der drøftes herefter hvilken løsningsmodel, der konkret er optimal ud fra kundens problemstilling.

Anker prioriterer højt at give kunder en praktisk forståelse af juraen således, at komplicerede problemstillinger gøres forståelige og at kunder derved trygt kan se baggrunden for de beslutninger, der træffes og det arbejde, der udføres i kundens sag.

Desuden arbejder han med socialpædagogiske opholdssteder. Det er et område, hvor juraen er kringlet og meget reguleret. Det er samtidig et område med mange faldgrupper og hvor daglige ledere og bestyrelsen let kan træde ved siden af. I en tæt dialog med opholdsstederne finder han løsninger således, at driften kan ske helt inden for de rammer, som er gældende. Videre bistår Anker med lukning af opholdssteder, hvor det er ønskeligt eller nødvendigt.

Privat

Dødsboer er herudover et område, hvor Anker er specialist. Han er autoriseret bobestyrer ved Retten i Herning.

Dette betyder, at han er specialiseret til behandling af dødsboer og at han er en af de advokater, der er autoriseret til at tage sig af særlige vanskelige dødsboer. Anker har opnået en ganske stor erfaring i behandling i dødsboer. Dette gælder fra boer, hvor arvinger har behov for assistance til at blive guidet gennem reglerne til boer med helt særlige problematikker.

Et dødsbo medfører ofte drøftelser med mennesker, der er i sorg. Det kan være efter at ægtefælle, forældre, søskende eller anden nær slægtning er gået bort. Anker sørger for, at drøftelser omkring boet kommer til at foregå i ro og orden og arbejder videre på at forene de, til tider, forskelligartede holdninger og standpunkter, der kan være blandt arvinger i dødsboer.

Videre arbejder Anker med testamenter og ægtepagter.