Generationsskifte

Mange virksomheder der drives af ejeren selv, vil før eller siden stå overfor beslutningen om gennemførelse af et generationsskifte i virksomheden. Generationsskifte i en virksomhed kan for eksempel ske ved hel eller delvis overdragelse af virksomheden til et familiemedlem, en ledende medarbejder eller som et eksternt salg.

Generationsskifte i en virksomhed kan have stor betydning for virksomhedens fremtidige udvikling, hvorfor det er af væsentlig betydning, at generationsskiftet planlægges korrekt og i god tid for at opnå det bedste resultat heraf. Dette både i forhold til de økonomiske aspekter forbundet med overdragelsen og i forhold til virksomhedens rent forretningsmæssige forhold.

I forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af et generationsskifte i en virksomhed skal der ofte foretages vurderinger på flere forskellige juridiske specialeområder såsom selskabsret, skatteret, finansieringsforhold samt familie- og arveret.

Ud over de rent juridiske forhold forbundet med generationsskiftet, er der en række andre forhold, der skal overvejes, hvis generationsskiftet skal blive en succes for alle parter – herunder virksomhedens fremtidige overordnede og daglige ledelse.

Vi rådgiver i forbindelse med generationsskifte blandt andet om:

  • Virksomhedsform
  • Fuld eller successiv overdragelse af virksomheden
  • Omstrukturering
  • Arv og gave
  • Værdiansættelser
  • Skatter og afgifter – herunder mulighederne for skattefri overdragelse
  • Finansiering af generationsskifte
Kontakt os

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Om Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close