Realkreditinkasso

Vi behandler udover almindelige inkassosager også sager vedrørende realkreditinkasso. Ved realkreditinkasso forstås tilfælde, hvor ejeren af en fast ejendom ikke rettidigt betaler sine afdrag til kreditforeningen.

Hvis kreditforeningens restance ikke betales efter sagens overgivelse til inkasso, kan disse sager derfor ende med, at debitors ejendom må sælges på tvangsauktion med henblik på inddrivelse af det skyldige beløb til kreditforeningen.

Vi har betydelig erfaring med gennemførelse af tvangsauktionssager.

Inden for realkreditinkasso rådgiver vi blandt andet om:

  • Henstand/afdragsordning
  • Udlæg i fast ejendom
  • Indgivelse af auktionsbegæring, udarbejdelse af salgsopstilling, særlige auktionsvilkår samt gennemførelse af tvangsauktionen ved fogedretten
  • Hjemtagelse af auktionsskøde eller udarbejdelse af transportauktionsskøde
  • Retsforfølgning mod selvskyldnerkautionister
Kontakt os

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Om Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close