Hanne Busch
Advokatsekretær

44 22 16 38
hab@spektrum.dk

Hanne Busch

Hanne Busch er specialist indenfor dødsbobehandling.

Hun er uddannet som advokatsekretær og har arbejdet med stort set alle sagsområder siden 1980.

Desuden har Hanne været ansvarlig for bogholderiet gennem en årrække, hvor hun i dag fungerer som suppleant.

Hanne fungerer særligt som sekretær for advokat Anker Søndergaard.