Jacob Staghøj Troelsen
Advokat (L)

Jacob Staghøj Troelsen

Jacob Staghøj Troelsen rådgiver om generelle erhvervsretlige forhold med særlig fokus på selskabsret, insolvens og retssager.

Jacob rådgiver en lang række virksomheder om deres ejerstruktur, kommercielle kontrakter og ansættelsesretlige forhold. Jacob har derigennem opnået stor erfaring med udarbejdelse af ejeraftaler og overdragelse af ejerandele i virksomheder.

Et andet specialeområde for Jacob er insolvens, både i form af håndtering af konkursboer, men også i form af rådgivning af nødlidende virksomheder, hvor han bistår virksomheder i de ofte vanskelige forhandlinger med banker og kreditorer med henblik på at opnå en fornuftig løsning for alle parter.

I forbindelse med håndteringen af konkursboer har Jacob opnået specialistviden om særligt panteretlige forhold, hvor han bistår banker og virksomheder med tvivlsspørgsmål omkring retsvirkningerne af panteretlige problemstillinger. Herudover har Jacob ført et stort antal omstødelsessager samt sager om konkurskarantæne.

Jacob er en erfaren procedør og møder ofte i både by- og landsretten.

Han er født og opvokset i Ikast og har som følge heraf et stort netværk i det Midt- og Vestjyske erhvervsliv. Jacob sidder i flere bestyrelser og er aktiv i flere erhvervsnetværk