Information om behandling af personoplysninger

Den 25. maj 2018 trådte nye regler for blandt andet virksomheders og offentlige institutioners behandling af personoplysninger i kraft.

De nye regler har i princippet betydning for dig, uanset om du er kunde, samarbejdspart, repræsentant, modpart eller anden form for kontaktperson i forhold til en sag, der behandles hos SPEKTRUM advokater.

Hvilke oplysninger drejer det sig om ?

For at kunne varetage de opgaver, vi som advokater påtager os, registrerer vi forskellige personoplysninger som navn, adresse m.fl. – samt i særlige sager, hvor det er relevant også mere personfølsomme oplysninger som CPR-nr. m.v.

Vi indsamler og behandler ikke flere oplysninger eller andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne varetage opgaven bedst muligt.

Hvad skal du gøre ?

Du skal ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler.

Vi træffer alle nødvendige og relevante forholdsregler for at kunne beskytte dine oplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Hvis behandlingen af dine oplysninger beror på et samtykke, som du har givet os, kan dette samtykke til enhver tid tilbagekaldes. Du har i medfør af de nye regler fået udvidet adgang til indsigt i registrerede personoplysninger og behandlingen heraf.

Oplysninger, der opbevares af SPEKTRUM advokater, opbevares tidsmæssigt ikke længere end det under hensyn til gældende regler og lovgivning er relevant.

Yderligere information ?

Hvis du vil vide mere om de nye regler for behandling af personoplysninger m.v., kan du enten finde yderligere information herom på dette link: https://spektrumadvokater.dk/databeskyttelsespolitik/ eller kontakte os for at få nærmere information.

På ovenstående link kan du også læse mere om dine rettigheder, behandlingen af de indsamlede oplysninger samt dine muligheder for at klage.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os skriftligt eller telefonisk på 97 22 20 50, hvis du har spørgsmål til reglerne og/eller hvordan vi bruger dine personoplysninger.