Sune Bækgaard Sørensen
Advokat (L)

26 43 11 71
sso@spektrum.dk

Sune Bækgaard Sørensen

Sune Bækgaard Sørensen beskæftiger sig som advokat primært med insolvensretlige og erhvervsretlige forhold.

Sune tager udgangspunkt i at bevare en praktisk tilgangsvinkel til de tvister, der opstår i erhvervslivet og er bevidst om, at juraen ikke altid kan stå alene uden skelen til forretningsmæssige hensyn.

Gennem sit arbejde har han opnået betydelig erfaring med blandt andet behandling af konkursboer og inkasso.

Han er medlem af Danske Insolvensadvokater og er certificeret insolvensadvokat. Desuden fungerer han som fast kurator/likvidator i konkursboer og opløsningssager ved skifteretten i Herning. Tilsvarende er han optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel, hvor advokaterne påtager sig opgaven som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent.

Sune har tidligere undervist på Erhvervsakademiet i faget Erhvervsjura i den finansielle sektor, hvor han også var censor – ligesom han i en 4 årig periode fungerede som censor på jura ved Aarhus Universitet.

Derudover har Sune i en årrække fungeret som advokat for flere pengeinstitutter og således beskæftiget sig indgående med de særlige problemstillinger, der optræder inden for bankverdenen, herunder kautions- og panteretlige problemstillinger, virksomhedspant, retssager, omstødelsessager og tvangsauktioner.

I sin tid som advokat har Sune også behandlet et stort antal rets- og voldgiftssager inden for mange forskellige retsområder. I den forbindelse har han også deltaget i et betydeligt antal syns- og skønsforretninger.

Yderligere beskæftiger Sune sig med en række andre erhvervsretlige forhold som virksomhedsoverdragelse, kontraktindgåelse m.v.