Camilla Spanggaard Antonsen

Camilla Spanggaard Antonsen
Advokatsekretær


Camilla Spanggaard Antonsen


Camilla Spanggaard Antonsen beskæftiger sig især med køb og salg af fast ejendom, herunder projekthandler, udstyknings- og arealoverførsler, landbrug samt mortifikationssager. Den tinglysningsmæssige ekspedition varetages også af Camilla.

Hun er uddannet som advokatsekretær og merkonom i erhvervsjura I + II.

Camilla fungerer særligt som sekretær for advokat Christian Østergaard.

Hanne Busch Herning

Hanne Busch

Hanne Busch
Advokatsekretær


Hanne Busch


Hanne Busch er specialist indenfor dødsbobehandling.

Hun er uddannet som advokatsekretær og har arbejdet med stort set alle sagsområder siden 1980.

Desuden har Hanne været ansvarlig for bogholderiet gennem en årrække, hvor hun i dag fungerer som suppleant.

Hanne fungerer særligt som sekretær for advokat Anker Søndergaard.

Anne Dyrberg Hald Herning

Anne Dyrberg Hald

Anne Dyrberg Hald
Advokatsekretær


Anne Dyrberg Hald


Anne Dyrberg Hald beskæftiger sig især med insolvens- og konkursret, bankjura og realkreditinkasso, herunder tvangsauktioner.

Hun er uddannet som advokatsekretær og juridisk assistent. Hun er derudover merkonom i blandt andet erhvervsjura.

Anne fungerer særligt som sekretær for advokat Sune Bækgaard Sørensen.