Kristina Karstensen
Advokat

91 89 65 22

kka@spektrum.dk

Kristina Karstensen

Kristina Karstensen beskæftiger sig primært med privatret, herunder særligt dødsbobehandling samt arveret.

Kristina rådgiver i den forbindelse omkring oprettelse af testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter m.v. samt arveretlige problemstillinger generelt. Kristina er tillige medlem af Danske Arveretsadvokater.

Herudover har Kristina stor erfaring med retssagsbehandling og fører retssager indenfor flere forskellige retsområder, herunder arveret, køberet samt mangler ved fast ejendom.

Kristina har desuden beskæftiget sig en del med inkasso og fogedsager, særligt i relation til billeasing og bilfinansiering, og har derfor deltaget i adskillelige udlægsforretninger, umiddelbare fogedforretninger samt proceduresager i fogedretten vedrørende tvister relateret til udlevering af biler.